PROFESSIONEL LØNOUTSOURCING

Få ro i sindet med Payviews lønoutsourcing. Vi tager ansvaret for at professionalisere og administrere din lønadministration, så du kan fokusere på din kerneforretning.

Fordelene for vores kunder

Her er hvordan outsourcing gavner vores kunder. Ved at vælge Payview får du:

}

MERE TID TIL DIN FORRETNINGS KERNEAKTIVITETER

MINDRE RISIKO OG FEJL I LØNBEHANDLINGEN GENNEM PROFESSIONALISERING

ADGANG TIL EKSPERTISE OG OPDATERET VIDEN OM LØN

ØGET PROFESSIONALISERING GENNEM OUTSOURCING

Outsourcing af lønadministration til en professionel partner aflaster vores kunder fra at bekymre sig om håndtering af komplekse og tidskrævende arbejdsopgaver.

Lønafdelingen er nødt til at håndtere flere indviklede processer, nyansættelser, opsigelser og særskilte medarbejdergoder, samt -fradrag, for at nævne nogle få. Plus, eventuelle ændringer i love og regler gør det endnu mere kompliceret.

Fordi løn ikke er en engangsting, outsourcer virksomheder lønadministration og fokuserer på deres kerneforretning.

Samarbejdet med Payview har medført markante fordele for Andel. Sikkerhed i lønafviklingen. Høj kvalitet i lønkørsler. Fokus på udvikling. Fleksibilitet og skalerbarhed.

Fra dag ét har vi værdsat samarbejdet med Payview.

Marianne Skovbæk

Funktionschef, Andel A/S

CASE STORY: ANDEL

Baggrund

Andel er en anerkendt dansk energikoncern, der dedikerer sig til produktion, distribution og handel med vedvarende energi. Andel er passionerede omkring at fremme bæredygtig energi og er aktivt involveret i udviklingen og implementeringen af grønne energiløsninger og miljøvenlige teknologier. I forbindelse med en opgradering af vores ERP-system til SAP S4/Hana stod vi over for en betydelig udfordring med opgradering af flere tilhørende systemer, herunder lønsystemet.

Udfordringen

Vores lønafdeling stod over for et akut behov for ekstra SAP Lønkonsulenter på grund af barselsorlov og kommende pensionering. Vi søgte en fleksibel og gensidig fordelagtig aftale, der kunne sikre kontinuerlig drift under vores daglige ledelse og ofte på kontoret i Svinninge. Vi havde behov for en plug-and-play løsning, så vores eksisterende medarbejdere kunne fokusere på lønprojektet uden at bekymre sig så meget om den daglige drift. Samtidig var det afgørende for os, at nøjagtigheden og overholdelsen af gældende regler og overenskomster blev opretholdt på samme høje niveau som hidtil.

Men kunne vores lønafdeling overskue ”invasion” af 4 Payview konsulenter?

Valget af Payview

Efter omhyggelige overvejelser valgte vi at samarbejde med Payview, som er anerkendt for deres ekspertise inden for SAP-lønadministration. Vores beslutning var baseret på tre nøglefaktorer:

1: Styring af lønprocesser:         
Payview tilbød et erfarent team med omfattende ekspertise inden for lønadministration, hvilket gav os tillid til effektiv håndtering af alle aspekter af processen.

2: Ry for ekspertise:
Payview havde en solid historik med at tiltrække og fastholde dygtige lønmedarbejdere, hvilket blev bekræftet af flere uafhængige anbefalinger.

3: Fleksibilitet i aftalen:  
Vi værdsatte muligheden for en langsigtet løsning inden for en ramme, der var i overensstemmelse med gældende lovgivning. Aftalen blev skræddersyet til vores behov.

Resultater

Samarbejdet med Payview har medført markante fordele for Andel:

Sikkerhed i lønafviklingen:
Lønprocesserne blev mere effektive og sparede værdifuld tid for vores HR-afdeling. Lønkonsulenternes SAP-ekspertise var tydelig fra starten af samarbejdet.

Høj kvalitet i lønkørsler:
Nøjagtigheden i lønudbetalingerne blev fastholdt, hvilket reducerede behovet for korrektioner og frigav tid til projektet for os andre.

Fokus på udvikling:
Vores lønafdeling kunne fokusere på strategiske initiativer frem for daglig drift, hvilket også har været medvirkende til at styrke vores lønsystem.

Fleksibilitet og skalerbarhed: 
Vi opnåede en løsning, der kunne tilpasses efter behov og skalere i takt med vores personalemæssige udvikling.

Fremtiden

Fra dag ét har vi værdsat samarbejdet med Payview og er trygge ved at kunne kontakte dem ved eventuelle fremtidige behov i vores lønafdeling.

TESTIMONIAL
FRA TOTAL ENERGIES A/S

Efter succesfuld implementering af Visma Løn og Visma HR, vi har siden november 2023 været i drift med, outsourcing af vores lønfunktion til Payview.
Vi har et partnerskab, hvor vi som kunde føler os respekteret og forstået, i et fleksibelt samarbejde hvor vi kan foreslå hinanden gensidige forbedringer.

Udgangspunktet for samarbejdet har været et grundigt transitionsarbejde med gennemgang af alle processer og etablering af en færdig samarbejdsaftale, mere end et servicekatalog. Payview har således løftet de opgaver, der ikke naturligt falder indenfor vores arbejdsområde i en tilpasset løsning.

Payviews evne til at skabe procesforbedringer og deres grundige forståelse for Visma, har hjulpet os hurtigt over i en driftssikker løsning. Deres evne til at lave afstemninger og præsentation af output data skal især fremhæves.

Vi værdsætter samarbejdet og ser frem til at fortsætte vores succesfulde partnerskab med Payview i fremtiden. Mette de Nully

Head of HRIS, Total Energies A/S

SKAL VI TAGE EN SNAK
OM OUTSOURCING?

Klar til at optimere din lønadministration? Kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe dig. 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
TIL OUTSOURCING AF LØN

Hvordan håndteres fortrolige data i outsourcing af løn?

Vi overholder strenge datasikkerhedsprotokoller og lovgivning for at beskytte fortrolige lønoplysninger. I et servicekatalog mellem virksomheden og os udspecificeres det eksplicit hvad der skal leves op til. 

Hvordan tilpasses lønoutsourcing til vores specifikke behov?

Vi tilbyder skræddersyede løsninger baseret på en grundig analyse af jeres unikke behov og virksomhedsprocesser. Samtidig vil vi også spille ind med vores erfaring og professionalisme inden for lønadministration, så I står tilbage med en service I vil være tilfredse med.

Hvordan håndteres fejl og uoverensstemmelser i lønoutsourcing?

Vi er de nemmeste mennesker at arbejde med. Vi har effektive procedurer for fejlhåndtering og rettelser, og sikrer hurtig respons på eventuelle uoverensstemmelser. Generelt mener vi at alle kundeforhold skal være til glæde for begge parter. Derfor går vi langt for at sikre den troværdige og ægte relation.

Ved outsourcing af løn, hvordan rapporteres og kommunikeres løndata?

Vi tilbyder regelmæssige rapporteringer og har åbne kommunikationskanaler for at sikre gennemsigtighed og opdateret information om løndata.

Hvad er fordelene ved outsourcing af løn?

Ved at outsourcing af jeres løn opnår i en fuldstændig administration af jeres lønprocesser, implicit en professionalisering og effektivisering af jeres lønadministration. 

Følger eksisterende medarbejdere med over i en lønoutsourcingsaftale?

Ved indgåelse af større outsourcingaftaler kan medarbejderovertagelse ske efter nærmere aftale.

Hvor lang en periode kører en outsourcing af løn over?

Virksomheder outsourcer, så længe andre kan levere med højere kvalitet, mere professionelt og kosteffektivitet. Det er naturligt at outsourcing også kan anses som en periode, hvor virksomhedenslønadministration får et løft, inden det insources igen.

KULTUR SKABER UDVIKLING
TIL GAVN FOR VORES KUNDER

Respekten for vores medarbejderes faglighed og privatliv, giver os et miljø, hvor vi tager os tid til at se helheder og udvikle systemløsninger, der hjælper vores kunder.

HØJ KVALITET

Vi tiltrækker nogle af landets bedste lønkonsulenter ved at have et fundament, der er markant anderledes end arbejdsmarkedsnormerne.

ORDENTLIGHED

Vi ønsker at skabe positive indtryk på vores kunder og kollegaer. Målet er at mankoer i lønkørsler hører sig fortiden til.

ÅBENHED

Vi skal i relationer med hinanden være åbne over for hinanden. Vi skal arbejde sammen, fordi vi stoler på hinanden og begge vinder på det.

KONTAKT OS

13 + 3 =

STEFFEN WULFF

SALES DIRECTOR

+ 45 4020 0944
s.wulff@payview.dk
LinkedIn-profil

PAYVIEW APS

SYDVESTVEJ 104
2600 GLOSTRUP
CVR: 41754117
TLF: 40 20 19 18
HEJ@PAYVIEW.DK

© 2024 PAYVIEW APS | LINKEDIN