FLEKSIBEL BEMANDING

Fast eller interimbemanding sikrer vores kunder en kompetent og fleksibel løn- og regnskabsadministration.

I GANG MED DET SAMME

Dit behov er typisk nu og her. Vores forretning er bygget op omkring tilgængelighed og vi kan oftest hjælpe dig med det samme.

STOR FLEKSIBILITET

Din situation kan ændre sig hurtigt. Vi er en fleksibel partner, der ønsker at behandle dig på samme måde, som vi forventer andre behandler os. 

DYBE KOMPETENCER

Du får adgang til nogle af branchens bedste konsulenter. Vores samlede viden er tilgængelig for den enkelte til at finde løsninger på dine problemstillinger.

BEMANDING
AF DINE OPGAVER

At finde og ansætte de rigtige mennesker kan være en tidskrævende og udfordrende opgave.

Vi tilbyder tre bemandingsløsninger:

→ Interim bemanding

→ Fast bemanding

→ Rekruttering 

Vi dækker hele paletten af løndiscipliner

Lønkørsler

Vores konsulenter sikrer nøjagtige og rettidige lønkørsler, samtidig med at vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed og fortrolighed.

Lønafstemninger

Ved en grundig gennemgang og afstemning af lønudbetalinger etablerer vi en track record af tillid og troværdighed, som vores kunder kan stole på.

Lønbogføring

Ved at bruge robuste processer og interne kontroller leverer vi nøjagtige og pålidelige lønregnskabsbogføringer, der indgyder tillid til vores kunder.

Feriepenge

Vi har en dyb forståelse af feriepengelovgivningen og hvordan den gælder for løn, hvilket sikrer compliance og tryghed for vores kunder.

Refusioner

Vi har en grundig forståelse af refusionspolitikker og -procedurer, hvilket sikrer, at alle støtteberettigede udgifter kompenseres retfærdigt og præcist.

e-Indkomst

Vores unikke e-Indkomst-motor giver os mulighed for at levere de mest omfattende og præcise lønindrapporteringer i markedet.

Samarbejdet med Payview har medført markante fordele for Andel. Sikkerhed i lønafviklingen. Høj kvalitet i lønkørsler. Fokus på udvikling. Fleksibilitet og skalerbarhed.

Fra dag ét har vi værdsat samarbejdet med Payview.

Marianne Skovbæk

Funktionschef, Andel A/S

CASE STORY: ANDEL

Baggrund

Andel er en anerkendt dansk energikoncern, der dedikerer sig til produktion, distribution og handel med vedvarende energi. Andel er passionerede omkring at fremme bæredygtig energi og er aktivt involveret i udviklingen og implementeringen af grønne energiløsninger og miljøvenlige teknologier. I forbindelse med en opgradering af vores ERP-system til SAP S4/Hana stod vi over for en betydelig udfordring med opgradering af flere tilhørende systemer, herunder lønsystemet.

Udfordringen

Vores lønafdeling stod over for et akut behov for ekstra SAP Lønkonsulenter på grund af barselsorlov og kommende pensionering. Vi søgte en fleksibel og gensidig fordelagtig aftale, der kunne sikre kontinuerlig drift under vores daglige ledelse og ofte på kontoret i Svinninge. Vi havde behov for en plug-and-play løsning, så vores eksisterende medarbejdere kunne fokusere på lønprojektet uden at bekymre sig så meget om den daglige drift. Samtidig var det afgørende for os, at nøjagtigheden og overholdelsen af gældende regler og overenskomster blev opretholdt på samme høje niveau som hidtil.

Men kunne vores lønafdeling overskue ”invasion” af 4 Payview konsulenter?

Valget af Payview

Efter omhyggelige overvejelser valgte vi at samarbejde med Payview, som er anerkendt for deres ekspertise inden for SAP-lønadministration. Vores beslutning var baseret på tre nøglefaktorer:

1: Styring af lønprocesser:         
Payview tilbød et erfarent team med omfattende ekspertise inden for lønadministration, hvilket gav os tillid til effektiv håndtering af alle aspekter af processen.

2: Ry for ekspertise:
Payview havde en solid historik med at tiltrække og fastholde dygtige lønmedarbejdere, hvilket blev bekræftet af flere uafhængige anbefalinger.

3: Fleksibilitet i aftalen:  
Vi værdsatte muligheden for en langsigtet løsning inden for en ramme, der var i overensstemmelse med gældende lovgivning. Aftalen blev skræddersyet til vores behov.

Resultater

Samarbejdet med Payview har medført markante fordele for Andel:

Sikkerhed i lønafviklingen:
Lønprocesserne blev mere effektive og sparede værdifuld tid for vores HR-afdeling. Lønkonsulenternes SAP-ekspertise var tydelig fra starten af samarbejdet.

Høj kvalitet i lønkørsler:
Nøjagtigheden i lønudbetalingerne blev fastholdt, hvilket reducerede behovet for korrektioner og frigav tid til projektet for os andre.

Fokus på udvikling:
Vores lønafdeling kunne fokusere på strategiske initiativer frem for daglig drift, hvilket også har været medvirkende til at styrke vores lønsystem.

Fleksibilitet og skalerbarhed: 
Vi opnåede en løsning, der kunne tilpasses efter behov og skalere i takt med vores personalemæssige udvikling.

Fremtiden

Fra dag ét har vi værdsat samarbejdet med Payview og er trygge ved at kunne kontakte dem ved eventuelle fremtidige behov i vores lønafdeling.

TESTIMONIALS VEDRØRENDE
VORES BEMANDINGSLØSNINGER

Payview er ved flere lejligheder blevet sat til at hjælpe med højt prioriterede opgaver. Hver gang har konsulenten udvist stor selvstændighed, faglighed og hjælpsomhed i sin tilgang til opgaven.

Konsulenten var i en længere periode tilknyttet den daglige gang på kontoret og faldt godt ind i samarbejdet med kollegaerne. Vi har stor tillid til Payview og er glade for samarbejdet med dem. Mikkel Jønsen

CFO, BRØNDBY IF

Da vi pludselig fik brug for hjælp i vores Løn- og HR-afdeling, kontaktede jeg Steffen fra Payview. Efter en kort og præcis gennemgang af stillingen samt vores behov, kunne Payview præsentere en løsning, der hjalp os både på kort og lang sigt.

For at sikre kontinuiteten i lønadministrationen og bevare vores viden, valgte AGC at benytte en midlertidig lønkonsulent fra Payview, mens Payview samtidig gennemførte et rekrutteringsforløb for at finde den rette medarbejder.

Vi værdsætter samarbejdet og ser frem til at fortsætte vores succesfulde partnerskab med Payview i fremtiden. Carina Mørch Fabisak

Payroll Manager, AGC BIOLOGICS

Efter et pludseligt opstået behov i vores Løn og HR-afdeling, henvendte Payview sig direkte til os. Efter en kort og præcis gennemgang af stillingen samt afdækningen af vores behov, kunne de præsentere en løsning, som hjalp os både på kort og lang sigt.

For at sikre kontinuiteten af lønadministrationen og fastholde viden, valgte 3XN at få en midlertidig lønkonsulent fra Payview, mens vi samtidig gennemførte et rekrutteringsforløb for at finde den rette medarbejder. Vi værdsætter samarbejdet og ser frem til at fortsætte vores vellykkede partnerskab med Payview i fremtiden. Lasse Rosenkilde Christiansen

CFO, 3XN

KULTUR SKABER UDVIKLING
TIL GAVN FOR VORES KUNDER

Respekten for vores medarbejderes faglighed og privatliv, giver os et miljø, hvor vi tager os tid til at se helheder og udvikle systemløsninger, der hjælper vores kunder.

HØJ KVALITET

Vi tiltrækker nogle af landets bedste lønkonsulenter ved at have et fundament, der er markant anderledes end arbejdsmarkedsnormerne.

ORDENTLIGHED

Vi ønsker at skabe positive indtryk på vores kunder og kollegaer. Målet er at mankoer i lønkørsler hører sig fortiden til.

ÅBENHED

Vi skal i relationer med hinanden være åbne over for hinanden. Vi skal arbejde sammen, fordi vi stoler på hinanden og begge vinder på det.

KONTAKT OS

5 + 4 =

STEFFEN WULFF

SALES DIRECTOR

+ 45 4020 0944
s.wulff@payview.dk
LinkedIn-profil

PAYVIEW APS

SYDVESTVEJ 104
2600 GLOSTRUP
CVR: 41754117
TLF: 40 20 19 18
HEJ@PAYVIEW.DK

© 2024 PAYVIEW APS | LINKEDIN