Lønarter kan opdeles i forskellige kategorier baseret på deres kendetegn, herunder skattepligtige omkostninger, hensættelser og tilbageførsler, personalegoder og egenbetalinger. At forstå disse kendetegn er afgørende for korrekt lønbogføring og overholdelse af lovgivning. Ved at klassificere og behandle hver lønart korrekt kan virksomheder sikre nøjagtighed og compliance i deres lønadministration.

Lønarter er forskellige typer af lønkomponenter, der kan have specifikke skattemæssige og regnskabsmæssige kendetegn. For at sikre korrekt bogføring og overholdelse af lovgivning er det vigtigt at forstå disse kendetegn. Her er en dybdegående guide til de forskellige kendetegn ved lønarter.

Hvilke kendetegn har lønarter?

Lønarter er noget, der kan opdeles i forskellige kategorier baseret på deres kendetegn, herunder skattepligtige omkostninger, hensættelser og tilbageførsler, personalegoder og egenbetalinger. At forstå disse kendetegn er afgørende for korrekt lønbogføring og overholdelse af lovgivning. Ved at klassificere og behandle hver lønart korrekt kan virksomheder sikre nøjagtighed og compliance i deres lønadministration. Vigtige lønarter:

 • Skattepligtige omkostninger
 • Hensættelser og tilbageførsler
 • Personalegoder
 • Egenbetalinger

Skattepligtige omkostninger

Kendetegn ved skattepligtige omkostninger

Skattepligtige omkostninger er lønkomponenter, der er underlagt beskatning. Dette inkluderer grundløn, overarbejde, bonusser og provisioner.

Hvordan det hjælper:

 • Skat: Skattepligtige omkostninger rapporteres til skattemyndighederne.
 • Compliance: Overholdelse af skatteregler og -lovgivning.
 • Dokumentation: Kræver nøjagtig dokumentation og rapportering.

Eksempler på skattepligtige omkostninger:

 • Grundløn
 • Overarbejde
 • Bonusser
 • Provisioner

Hensættelser og tilbageførsler

Kendetegn ved hensættelser og tilbageførsler

Hensættelser er beløb, der er afsat til fremtidige forpligtelser, mens tilbageførsler er justeringer af tidligere hensættelser. Disse poster er vigtige for korrekt regnskabsføring og budgettering.

Hvordan det hjælper:

 • Budgettering: Hjælper med at planlægge fremtidige udgifter.
 • Nøjagtighed: Sikrer korrekt regnskabsføring af forpligtelser.
 • Compliance: Overholder regnskabsstandarder.

Eksempler på hensættelser og tilbageførsler:

 • Feriegodtgørelse
 • Bonusudbetalinger
 • Pensionsforpligtelser

Personalegoder

Kendetegn ved personalegoder

Personalegoder er ikke-monetære fordele, som medarbejdere modtager som en del af deres ansættelse. Disse goder kan være skattepligtige eller skattefri afhængigt af lokale skatteregler.

Hvordan det hjælper:

 • Motivation: Øger medarbejdertilfredsheden og motivationen.
 • Compliance: Overholder regler for beskatning af personalegoder.
 • Dokumentation: Kræver nøjagtig registrering og rapportering.

Eksempler på personalegoder:

 • Firmabil
 • Sundhedsforsikring
 • Betalt frokost
 • Medarbejderrabatter

Egenbetalinger

Kendetegn ved egenbetalinger

Egenbetalinger er beløb, som medarbejdere selv betaler for specifikke fordele eller services. Disse kan trækkes direkte fra lønnen.

Hvordan det hjælper:

 • Klarhed: Sikrer, at medarbejdere forstår deres bidrag.
 • Nøjagtighed: Minimerer risikoen for fejl i lønberegningen.
 • Compliance: Overholder regler for lønfradrag.

Eksempler på egenbetalinger:

 • Medarbejderandel af pensionsbidrag
 • Betaling for ekstra sundhedsforsikringer
 • Personlige udlæg

Eksempel på håndtering af lønarter

Implementering af en struktureret tilgang til lønarter

 1. Skattepligtige omkostninger: Registrér og rapportér alle skattepligtige lønkomponenter.
 2. Hensættelser og tilbageførsler: Sørg for nøjagtig bogføring af alle hensættelser og tilbageførsler.
 3. Personalegoder: Registrér og dokumenter alle personalegoder korrekt.
 4. Egenbetalinger: Sikr, at alle egenbetalinger er korrekt fratrukket og dokumenteret.

Konklusion

Lønarter kan opdeles i forskellige kategorier baseret på deres kendetegn, herunder skattepligtige omkostninger, hensættelser og tilbageførsler, personalegoder og egenbetalinger. At forstå disse kendetegn er afgørende for korrekt lønbogføring og overholdelse af lovgivning. Ved at klassificere og behandle hver lønart korrekt kan virksomheder sikre nøjagtighed og compliance i deres lønadministration.

For yderligere indsigt og detaljer om lønadministration og håndtering af lønarter, kan du deltage i Payviews lønwebinarer, hvor eksperter deler deres viden og erfaringer om bedste praksis inden for lønadministration. Kontakt Jesper Hatting for mere information om, hvordan du kan optimere din lønadministrationsproces gennem professionel rådgivning og support.