Lønkørsel er en proces, hvor en virksomhed beregner og udbetaler løn til sine medarbejdere. Denne proces omfatter flere trin, herunder indsamling af arbejdstimer, beregning af løn, fradrag af skatter og andre bidrag, samt overførsel af lønnen til medarbejdernes bankkonti. En effektiv og nøjagtig lønkørsel er afgørende for at sikre medarbejdernes tilfredshed og overholdelse af lovgivning.

Hvad er en lønkørsel?

Lønkørsel er en systematisk proces, der involverer beregning og udbetaling af løn til medarbejdere. Denne proces omfatter registrering af arbejdstimer, beregning af brutto- og nettoløn, fradrag af skatter og andre bidrag, og til sidst udbetaling af lønnen til medarbejderne. Lønkørsel kan forekomme på forskellige tidspunkter, f.eks. månedligt, hver fjortende dag eller ugentligt. De primære trin i en lønkørsel inkluderer:

 • Indsamling af arbejdstimer: Registrering af medarbejdernes arbejdstimer.
 • Beregning af løn: Beregning af brutto- og nettoløn.
 • Fradrag af skatter og bidrag: Beregning og fradrag af skatter, pensionsbidrag og andre lovpligtige bidrag.
 • Udbetaling af løn: Overførsel af lønnen til medarbejdernes bankkonti.
 • Dokumentation og rapportering: Dokumentation af lønkørslen og udarbejdelse af rapporter.

Indsamling af arbejdstimer

Registrering af medarbejdernes arbejdstimer

Det første skridt i en lønkørsel er at registrere medarbejdernes arbejdstimer. Dette kan gøres ved hjælp af tidsregistreringssystemer, hvor medarbejdere indtaster deres arbejdstimer, eller ved automatiserede systemer, der registrerer arbejdstiden.

Løsninger:

 • Tidsregistreringssystemer: Implementere systemer, hvor medarbejdere kan indtaste deres arbejdstimer.
 • Automatiserede løsninger: Bruge teknologi til automatisk at registrere arbejdstimer.

Beregning af løn

Beregning af brutto- og nettoløn

Efter indsamling af arbejdstimer beregnes medarbejdernes løn. Dette indebærer beregning af både brutto- og nettoløn, hvor brutto er den samlede løn før fradrag, og netto er det beløb, der udbetales efter fradrag af skatter og bidrag.

Løsninger:

 • Lønsoftware: Brug af avanceret lønsoftware til at automatisere beregningen af løn.
 • Manuelle beregninger: Foretage manuelle beregninger for at sikre nøjagtighed.

Fradrag af skatter og bidrag

Beregning og fradrag af skatter, pensionsbidrag og andre lovpligtige bidrag

Det næste skridt er at beregne og fratrække skatter, pensionsbidrag og andre lovpligtige bidrag fra bruttoindkomsten for at komme frem til nettolønnen.

Løsninger:

 • Automatiserede fradragssystemer: Implementere systemer, der automatisk beregner og fratrækker skatter og bidrag.
 • Opdatering af satser: Holde systemerne opdaterede med de nyeste skattesatser og bidragssatser.

Udbetaling af løn

Overførsel af lønnen til medarbejdernes bankkonti

Når alle beregninger og fradrag er foretaget, skal lønnen udbetales til medarbejdernes bankkonti. Dette sker typisk via bankoverførsel.

Løsninger:

 • Bankintegration: Bruge lønsystemer, der integrerer med bankerne for at lette lønudbetalinger.
 • Kontrol af betalingsoplysninger: Sikre, at alle betalingsoplysninger er korrekte og opdaterede.

Dokumentation og rapportering

Dokumentation af lønkørslen og udarbejdelse af rapporter

Endelig skal hele lønkørslen dokumenteres, og der skal udarbejdes rapporter til både interne og eksterne interessenter, såsom skattemyndigheder og ledelsen.

Løsninger:

 • Digital arkivering: Opbevare dokumenter digitalt for nem adgang og sikkerhed.
 • Rapporteringsværktøjer: Bruge rapporteringsværktøjer til at generere nødvendige rapporter.

Konklusion

En effektiv lønkørsel er afgørende for enhver virksomhed, da det sikrer, at medarbejderne modtager deres løn korrekt og til tiden, samt at virksomheden overholder alle lovgivningsmæssige krav. Ved at følge en struktureret proces, der inkluderer indsamling af arbejdstimer, beregning af løn, fradrag af skatter og bidrag, udbetaling af løn, og dokumentation og rapportering, kan virksomheder sikre en pålidelig og effektiv lønproces. Dette bidrager til øget medarbejdertilfredshed og virksomhedens overordnede succes.

KONTAKT OS

13 + 2 =

JESPER HATTING

MANAGING PARTNER

+ 45 4020 1918
j.hatting@payview.dk
LinkedIn-profil